KISA FLORIDA BEZWEN:

ÈD DIRÈK POU MOUN VULNERABLE
DWA VOTE
Yon bidjè leta pou travay nan moun
CHOMAJ KI TRAVAY
Asistans Sante kòm yon dwa moun
Yon chèz nan tablo a

Rele Gouvènè DeSantis Pou Pwolonje Benefis Pou Moun Ki Pèdi Travay Yo

"Mwen se yon rezidan nan Florid e mwen vle ou elaji benefis pou moun ki pèdi travay yo, bay tès pou tout moun ki bezwen li, ak pwoteje travayè kritik yo."

Florid gen benefis pou moun ki pèdi travay yo ki pi ba a nan nasyon an, rele Gouvènè DeSantis pou renonse a nenpòt restriksyon sou benefis benefis pou moun ki pèdi travay yo ak double benefis sa yo la nan 30 jou kap vini yo pou li kapab satisfè bezwen moun ki pèdi travay yo akòz kriz la COVID-19.

Rele Senatè Rubio & Scott

"Mwen se yon rezidan Florid e mwen vle ou pase soulajman pou moun ki bezwen li, pa kòporasyon yo."

Bill nan Sena pou ankouraje ekonomi an byen lwen de sa nou bezwen an. Yon peman lajan kach yon sèl-fwa fè se yon bon vouvel men se pa ase pou bay estimile ekonomik pey la kei nou bezwen dezespereman. Di Senatè yo mete moun an premye.

Kreyòl Ayisyen